سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]